“Competitive sports are played mainly on a five-and-a-half-inch court, the space between your ears.”
Bobby Jones

De vragenlijsten

De 3 vragenlijsten geven een gedetailleerd overzicht van je sterktes en werkpunten op mentaal vlak:

 1. Mental Potential Questionnaire
  Een vragenlijst ontwikkeld door Kris Perquy en Eva Maenhout (2010) die peilt naar de mentale vaardigheden (concentratie, zelfvertrouwen, emotionele controle, enz.) van atleten. Uw resultaten worden vergeleken met een normgroep van professionele sporters in België.

  Bvb. “Op de belangrijke momenten kan ik mijn aandacht makkelijk bij mijn taken houden”.

 2. Motivation Profile
  Een motivatievragenlijst die geïnspireerd werd op de "Task & Ego Orientation in Sport Questionnaire – TEOSQ" – en de "Perceptions of Success Questionnaire – POSQ")

  Bvb. "Ik voel mij het meest succesvol in mijn sport wanneer ik de enige ben die een bepaalde techniek onder de knie heeft".

 3. My Personality
  Een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op het model van Carl Gustav Jung, Myers & Briggs en Peter Murphy en Jan Huijbers (Action Type).

  Bvb. "Ik ben kritisch en wil argumenten winnen" OF "Ik ben vriendelijk en wil partijen verenigen".

 

Button Atleet Start Button Coach Contact